Fekaalivedu

Settekaevude, septikute tühjendamine

Kanalisatsioonikaevude, settekaevude, septikute tühjendamine

Põhiteenusena pakume reovee ja fekaali äravedu,
teenuse tellimiseks helistage: 58866112

Fekaalivedu

• Fekaalivedu • Reovee vedu • Kuivkäimla tühjendamine • Settekaevu tühjendamine • Septiku tühjendamine • Liigvee äravedu • Rasvapüüduri puhastus • Liivapüüduri puhastus • Mudapüüduri puhastus • Muude vedelate, mittemürgiste olme- ja tööstuslike jäätmete äravedu

Fekaalivedu
Survepesu

Välitrasside ja kaevude survepesu
Torustiku läbimõõdule 100-300mm Ummistuste likvideerimine Kanalisatsioonitrasside ja torustike survepesu Autopesulate hooldus/puhastus Settekaevude, septikute, kuivkäimlate ja kanalisatsioonikaevude survepesu Rasvapüüdjate puhastamine survepesuga Kogumiskaevude puhastamine Avariitööd (üleujutuste likvideerimine, kahjustatud vee- ja kanalisatsiooni tsentraaltrasside parandus)

Fekaalivedu ja settekaevude puhastamine

Paakautode tellimused palume esitada kodulehe broneerimiskalendrist. Esita avaldus siit.

Kombineeritud survepesuauto Volvo

Torustike, survepesu

  • Veepaagi maht- 3m3
  • Imipaagi maht- 5m3
  • Veevooliku (20mm) pikkus- 80m
  • Imivooliku (75mm) töökaugus- 18m