Settekaevude, septikute tühjendamine

Kanalisatsioonikaevude, settekaevude, septikute tühjendamine

Põhiteenusena pakume reovee ja fekaali äravedu,
teenuse tellimiseks helistage: 58866112

Fekaalivedu

• Fekaalivedu
• Reovee vedu
• Kuivkäimla tühjendamine
• Settekaevu tühjendamine
• Septiku tühjendamine
• Liigvee äravedu
• Rasvapüüduri puhastus
• Liivapüüduri puhastus
• Mudapüüduri puhastus
• Muude vedelate, mittemürgiste olme- ja tööstuslike jäätmete äravedu

Fekaalivedu

Survepesu

Välitrasside ja kaevude survepesu
Torustiku läbimõõdule 100-300mm
Ummistuste likvideerimine
Kanalisatsioonitrasside ja torustike survepesu
Autopesulate hooldus/puhastus
Settekaevude, septikute, kuivkäimlate ja kanalisatsioonikaevude survepesu
Rasvapüüdjate puhastamine survepesuga
Kogumiskaevude puhastamine
Avariitööd (üleujutuste likvideerimine, kahjustatud vee- ja kanalisatsiooni tsentraaltrasside parandus)

Fekaalivedu ja settekaevude puhastamine

Paakautode tellimused palume esitada kodulehe broneerimiskalendrist. Esita avaldus siit.

 • kanalisatsioonitorustike survepesu ning ummistuste likvideerimine
 • restkaevude, imbkaevude, rasvapüüdjate ja kogumismahutite tühjendamine ja puhastamine survepesuga
 • reovee, liiva ja muda imemine ja transportimine
 • välistrasside veega täitmine ja surveproovid

Kombineeritud survepesuauto Volvo

Torustike, survepesu

 • Veepaagi maht- 3m3
 • Imipaagi maht- 5m3
 • Veevooliku (20mm) pikkus- 80m
 • Imivooliku (75mm) töökaugus- 18m
 • Ummistuste likvideerimine
 • Autopesulate hooldus/puhastus
 • Settekaevude, septikute, kuivkäimlate ja kanalisatsioonikaevude survepesu
 • Rasvapüüdjate puhastamine survepesuga
 • Kogumiskaevude puhastamine
 • Kanalisatsioonitrasside ja torustike survepesu